Home Uncategorized About foam packaging

About foam packaging

by admin

Suzhou garden Fang Packaging Co., Ltd. (formerly Suzhou City Xiang Xiang foam packaging plant)
# mobile phone:
# Fax: 86-512-65973112
# address: Jiangsu, Suzhou, China, Wuzhong District town of Wuzhong District Town, East Road Economic Development Zone Yin Feng Road 30
# zip: website:

Related Posts

Leave a Comment